En kort tentafråga jag gjorde i idéhistoria.

Hellenismen var när den grekiska kulturen i samband med Alexander den stores erövringar spred och beblandade sig med andra kulturer. Detta pågick under cirka 300 år, räknat från Alexanders död 323 f.Kr.

Den grekiska kulturen blev som ett lapptäcke över erövrade områden. Samtidigt som den grekiska kulturen spred sig förändrades världen. Det handlade inte längre bara om mindre stadsstater, som de i antikens Grekland, utan om ett storrike. Det brukar sägas att Alexander den store lade under sig hela den då kända världen.

Han hade också ett mål att bilda en världsomfattande stat, där grekisk kultur inte nödvändigtvis skulle köra över andras, men vara den dominerande, den som formade den förhärskande kulturen. Hellenismen var alltså en form av blandkultur, som vidareförde det grekiska språket, skapade städer utifrån grekisk arkitektur, uppförde grekiska gymnasier etc. Hellenismen kan möjligen jämföras med hur amerikansk kultur påverkat Europa efter andra världskriget, fast ännu mer genomgripande.