Kortfråga jag gjorde i en tenta i idéhistoria.

Det finns olika uppfattningar om den atenska kvinnans ställning. Enligt Ambjörnsson rådde det
troligen skillnader mellan samhällsklasser. (Människors undran, s. 164-165) Utgångspunkten var
dock isolering, och män och kvinnor levde åtskilda i olika delar av huset, kallade androm respektive
gynaekeion.

Kvinnan saknade politiska rättigheter, och skulle hålla sig till hemmet, oikos, samt föda
barn, medan männen röde sig i det offentliga rummet och politiken, polis. Lennerhed hävdar att
antikens flickor och kvinnor generellt hade ”mycket låg status”. (Från Sapfo till Cyborg, s. 13)

Det var fadern som beslutade om ett nyfött barn skulle behållas eller ”sättas ut”. Pojkar föredrogs och fick utbildning. Flickor giftes bort i tidig ålder och tillhörde sedan en annan familj. Samtidigt dominerade starka kvinnor scenen i atenska dramer och komedier, vilket kan ses som en förbryllande paradox. En möjlig förklaring till detta är att oikos och polis egentligen var ganska likvärdiga arenor i samhället.