Följande text skrev jag i en problemdiskussion om Mellanöstern på historieutbildningen:

”Why do they hate us?”, eller ”Varför hatar de oss?”. Den frågan ställde USA:s dåvarande president George W. Bush inför landets kongress den 20 september 2001.(1) ”Varför hatade de oss inte innan?”, borde han kanske också frågat sig.

Går vi tillbaka cirka 100-200 år i tiden så förknippade människor i mellanöstern Amerika med kristen mission, utbildning då missionärerna bildade flera skolor och universitet, handel, ett försvar av minoriteter (vilket dock inte alltid uppskattades, t.ex. försvaret av armenierna mot Osmanska riket), en icke-inblandningspolitik i form av Monroedoktrinen som fastslog att Europa inte skulle blanda sig i Nya Världen medan Amerika inte skulle blanda sig i Europa eller Osmanska riket. De stora aktörerna var Frankrike och Storbritannien, som delade upp mellanöstern mellan sig. Woodrow Wilson, USA:s president mellan 1913-1921, förespråkade nationell självständighet i regionen och kritiserade även kolonialismen. Genom King-Crane kommissionen föreslog Wilson en storsyrisk stat som innefattade dagens Syrien, Libanon, Israel samt Gaza och Västbanken. Dettas kulle naturligtvis vara helt otänkbart idag, med tanke på USA:s starka ”vänskap” till Israel. King-Cranekommissionen misslyckades dock, eftersom förslagen gick emot den amerikanska eliten och redan då starka sionistiska intressen. Samtidigt godkände Wilson Balfourdeklarationen (stödet för ett judiskt hemland i Palestina), och det var kanske här som synen på USA så smått började skifta.(2)

Den stora förändringen kom efter andra världskriget, då USA trädde fram som en stormakt samtidigt som Frankrike och Storbritannien stod både sönderbombade och betydligt fattigare (Amerika drabbades relativt lindrigt av kriget). USA fick helt upp ögonen för olja samt började blanda sig i regionen politiskt och militärt. Det nära samarbetet mellan USA och Saudiarabien inleddes när Franklin D. Roosevelt träffade Saudiarabiens kung Abdel Aziz Ibn Saud på USS Quincy den 14 februari 1945. Tre år senare, 1948, bildades staten Israel – mot flera arabländers vilja – som skulle bli en av USA:s viktigaste allierade.

Douglas Little skriver om ett ”orientalistiskt tänkesätt” i Västvärlden, förenklat: föreställningar om att Väst är överlägset Orienten, och därför kan göra som man vill där.(3) Ett sådant tänkesätt kan möjligtvis ligga till grund för politiken i området. Men jag tror andra intressen haft större betydelse. Man kan motargumentera med att Väst i själva verket visat stor tolerans mot främmande folk och minoriteter under senare årtionden. Diskriminering och rasfördomar är knappast accepterat, utan något om aktivt motverkas i västerländska stater.

Låt mig gå djupare i några exempel som jag tror har bidragit till dagens synsätt på USA:

1953 genomförde CIA en statskupp mot Irans folkvalde och populäre premiärminister Mohammad Mosaddeq, då denne ville nationalisera landets olja. USA installerade shahen Mohammad Reza Pahlavi, som med brutala metoder och amerikanska vapen regerade landet fram till revolutionen 1979.(4)

Genom ”Operation Cyclone” beväpnade och finansierade USA militanta afghanska islamister, ”mujahedin”, under kriget mellan Sovjet och Afghanistan 1979-1989. Detta fick inte oväntat efterverkningar, eftersom kriget till slut upphörde, medan islamisterna samt deras vapen och militära träning fanns kvar. I slutet av 1980 var Pakistans premiärminister Benazir Bhutto så oroad över den växande islamistiska rörelsen att han sa till USA:s dåvarande president George H.W. Bush: ”Du skapar en Frankenstein”.(5) Det finns dock inga bevis för att USA hade direkt kontakt med Usama Bin Laden, något som ofta påstås.

Så länge det passade USA stödde man även Saddam Hussein, t.ex. under kriget mot Iran mellan 1980-1988. 2013 bekräftades det att CIA till och med hjälpt honom utföra kemiska attacker med sarin- och senapsgas.(6)

Det värsta exemplet är troligen Irak, där hundratusentals människor dött sedan Gulfkriget 1990–1991. Efter kriget infördes katastrofala sanktioner, som bland annat fick till följd att upp emot 500 000 irakiska barn dog.(7) 1996 intervjuades USA:s dåvarande FN-ambassadör Madeleine Albright i CBS 60 Minutes, där reportern Lesley Stahl frågade henne ”Vi har hört att en halv miljon barn har dött. Jag menar, det är fler barn än som dog i Hiroshima. Och, du vet, är priset värt det?” varpå Albright svarade ”vi anser att priset är värt det”.(8) 2003 startade USA ett nytt krig mot Irak – på falska grunder. Invasionen har fått minst sagt förödande konsekvenser. En del har liknat kriget vid ett tragiskt misstag.(9) Andra – som Raymond W. Baker, professor i internationell politik vid Trinity College och adjungerad professor i statsvetenskap vid American University i Kairo, Shereen T. Ismael, professor i Socialt arbete vid Carleton University samt Tareq Y. Ismael, professor i statsvetenskap vid University of Calgary – menar i sin bok ”Kriget mot Iraks kultur” att invasionen hade ett avsiktligt syfte: att rasera det irakiska samhället – som ändå var förhållandevis starkt och välutvecklat under Saddam Hussein – och göra Irak till en västvänlig lydstat. Antalet dödsoffer på grund av kriget varierar mellan cirka 100 000 – 1 000 000, beroende på källa. Oavsett så handlar det om enormt många människor.(10)

USA:s så kallade krig mot terror har, enligt flera forskare, skapat mer terror. Robert A. Pape, professor i statsvetenskap vid University of Chicago, menar att roten till våldet i mellanöstern är den ”utländska militära ockupationen”. Det skriver han i en artikel med den uttrycksfulla rubriken ”It’s the Occupation, Stupid”.(11)

USA har cirka 1000 militärbaser världen över, vilket påvisar USA:s starka intressen utomlands.(12) Baserna används bland annat för att starta krig och kan minst sagt framstå som provocerande. USA har ännu kvar baser i islams urhem Saudiarabien. 2013 avslöjades det att baserna används för drönarattacker mot Jemen, attackerar som i sig dödar många civila.(13) Transnational Institute menar att USA:s militärbaser “are integral to preparations for war, and as such undermine international peace and security. Without the bases in Turkey, Germany, Diego Garcia, Saudi-Arabia and the Gulf States, the Iraq invasion could not have happened. The bases serve to proliferate weapons, increase violence and undermine international instability”.(14)

USA har som sagt allierat sig med ett av de mest kontroversiella länderna i regionen, Israel – en stat som grundades på etnisk rensning av hundratusentals palestinier. Detta förnekas ofta av sionister, men hävdas av flera historiker som bland annat baserar sina slutsatser på dokument från operationen ”Plan Dalet” och de så kallade byfilerna, Israels kartläggning av palestinska byar. I ”Den etniska rensningen av Palestina” menar den israeliske historikern Ilan Pappé att Plan Dalet var en ”plan för etnisk rensning”.(15)

Israel bryter gång på gång mot internationell rätt, inte minst genom bosättningarna på Västbanken, som fortsätter växa.(16) USA har förvisso verbalt kritiserat bosättningarna, men stoppar samtidigt FN-resolutioner som fördömer dem.(17) Kopplingen mellan USA och Israel är svår att förneka. 2007 publicerade John J. Mearsheimer, professor i statsvetenskap vid University of Chicago, och Stephen M. Walt, professor i Internationella relationer vid Harvard University, boken ”The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy”, där de båda argumenterar för att USA:s utrikespolitik i mellanöstern har frambringats av den sionistiska lobbyn i USA och att den egentligen skadar amerikanska intressen. Irak var t.ex. en relativt stark stat under Saddam Hussein, men hotade Israel.(18) (19)

Nämnas bör även neokonservatismen, som haft starkt inflytande på USA:s utrikespolitik.(20) John McGowan,en framstående professor vid University of North Carolina, menar att dess mål är imperialistiska; att den har som syfte att skapa ett amerikanskt imperium. Frispråkiga neokonservativa, som Robert Kaplan och Niall Ferguson, erkänner detta, men vill inte använda negativt laddade ord som ”imperialism”, eftersom hegemonisträvan strider mot USA:s liberala tradition.(21) 1996 tog Richard Perle, en av Bushadministrationens viktigaste neokonservativa arkitekter bakom USA:s invasion av Irak 2003(22), fram rapporten ”A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm” åt Benjamin Netanyahu, dåvarande och nuvarande premiärminister i Israel. Rapporten lägger fram en aggressiv strategi för att lösa Israels ”säkerhetsproblem”.(23) Hoten ansågs bland andra vara Saddam Hussein, som skulle avlägsnas från makten, och Syrien, som skulle bekämpas genom proxykrig och att belysa deras innehav av massförstörelsevapen.

Kort kan också nämnas USA:s vapenindustri, som tjänar enorma summor på våldet i mellanöstern och vars aktier stigit med 27 699 procent de senaste 50 åren.(24)

Slutsats: Jag menar att USA:s inblandning i mellanöstern gynnat en mindre elit och Israel samt missgynnat en stor del av den lokala befolkningen, och åtminstone starkt förvärrat våldet i regionen. Anledningen till att människor ”hatar” USA är alltså inte så svår att förstå, utan snarare en logisk konsekvens av USA:s utrikespolitik. Men detta fråntar såklart inte ansvaret hos andra grupper, t.ex. Islamiska staten, som själva utövar brutalt våld i området. Det kan tyckas motsägelsefullt att Israel skulle vilja ha kaos och krig i regionen, men då ska man komma ihåg att de islamistiska terrorgrupperna framför allt ger sig på andra muslimer(25), att Israel har en mycket stark militär försvarskapacitet(26) och att landets ledning bevisligen förespråkar anfall mot ”fiender” i området.(27) Logiken ligger alltså i att kaos förhindrar starka motståndare, som Irak under Saddam Hussein, att växa fram samt att militära angrepp i bästa fall helt kan eliminera stater som Israel uppfattar som fiender.

Richard Langéen

Källor:

1 Washington Post, 2001, Text: President Bush Addresses the Nation, http://www.washingtonpost.com/wpsrv/
nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html
2 Föreläsning 1
3 Chapel Hill: The University of North Carolina Press, D. Little, 2008, American Orientalism, The United States and the Middle East since 1945
4 International Business Times, 2012, Iran’s Feared SAVAK: Norman Schwarzkopf’s Father Had Greater Impact On
Middle East Affairs, http://www.ibtimes.com/irans-feared-savak-norman-schwarzkopfs-father-had-greaterimpact-
middle-east-affairs-976502
5 Newsweek, 2010, War on Terror: The Road To September 11, http://www.newsweek.com/war-terror-roadseptember-11-151771
6 Foreignpolicy, 2013, Exclusive: CIA Files Prove America Helped Saddam as He Gassed Iran, http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/25/secret_cia_files_prove_america_helped_saddam_as_he_gassed_iran
7 Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, http://nointervention.com/archive/Iraq/org/excess_mortality_in_Iraq.pdf
8 60 minutes, Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=x4PgpbQfxgo; Wikipedia, Albright interview, http://en.wikipedia.org/wiki/Sanctions_against_Iraq#Albright_interview
9 PressTV, 2014, Kerry: Iraq invasion was a huge mistake, http://www.presstv.ir/detail/2014/07/01/369409/kerry-iraq-war-was-a-huge-mistake/
10 Wikipedia, Casualties of the Iraq, http://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Iraq_War#Overview._Iraqi_death_estimates_by_source
11 Foreignpolicy, 2010, It’s the Occupation, Stupid, http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/10/18/it_s_the_occupation_stupid
12 TNI, Foreign Military Bases and the Global Campaign to close them, 2009, http://www.tni.org/primer/foreignmilitary-
bases-and-global-campaign-close-them
13 The Telegraph, 2013, America’s secret drone base in Saudi Arabia revealed, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/9853655/Americas-secret-drone-base-in-
Saudi-Arabia-revealed.html
14 TNI, Foreign Military Bases and the Global Campaign to close them, 2009, http://www.tni.org/primer/foreignmilitary-bases-and-global-campaign-close-them
15 Karneval förlag, Pappé I., 2006, Den etniska rensningen av Palestina, s. 86 ff
16 Expressen, 2014, Israel beslagtar mark på Västbanken, http://www.expressen.se/nyheter/israel-beslagtarmark-pa-vastbanken/
17 FN, 2011, United States vetoes Security Council resolution on Israeli settlements, http://www.un.org/apps/new/story.asp?NewsID=37572#.VDvo0BYT0Ws
18 Haaretz, 2012, Saddam Hussein’s dreams of an end to the Zionist nightmare, http://www.haaretz.com/weekend/week-s-end/saddam-hussein-s-dreams-of-an-end-to-the-zionist-nightmare-1.405806
19 BBC, 2000, Saddam threatens Israel, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/956084.stm
20 Foreign Policy at Brookings, 2010, Why Neoconservatism Still Matters, http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/4/05%20neoconservatism%20vaisse/05_neoco
nservatism_vaisse.pdf
21 Chapel Hill: University of North Carolina Press, McGowan, J., 2007, ”Neoconservatism”, American Liberalism:
An Interpretation for Our Time, s. 124 ff
22 A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm, http://www.informationclearinghouse.info/article1438.htm
23 Washington Post, 2003, Richard Perle’s Conflict, http://www.nytimes.com/2003/03/24/opinion/24MON3.html
24 GolbalResearch, Petras J., 2014, The Soaring Profits of the Military-Industrial Complex, The Soaring Costs of
Military Casualties, http://www.globalresearch.ca/the-soaring-profits-of-the-military-industrial-complex-thesoaring-
costs-of-military-casualties/5388393
25 Der Spiegel, 2009, Al-Qaida Kills Eight Times More Muslims Than Non-Muslims, http://www.spiegel.de/international/world/surprising-study-on-terrorism-al-qaida-kills-eight-times-moremuslims-than-non-muslims-a-660619.html
26 Time, 2014, The History of Israel’s Powerful Military, http://time.com/3026685/israel-defense-forces-idfhistory/
27 Haaretz, 2014, Bibi’s war: Netanyahu wanted to attack Iran, but got stuck in Gaza instead, http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.606108