Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Kvinnans status i det antika samhället

Denna text skrev jag i en kurs om antiken på historieutbildningen: Kvinnans status var markant annorlunda i de olika antika samhällena. Mest jämställda och flest rättigheter hade kvinnorna i det antika Egypten. Enligt lag var kvinnor helt jämlika med män, och hade i princip samma rättigheter och skyldigheter som män. De kunde äga saker, låna…

Hela artikeln

En tidsresa i USA:s mellanösternpolitik

Detta arbete skrev jag som sluttentamen i en kurs på historieutbildningen: Mitt första minne av amerikansk utrikespolitik var Gulfkriget 1991. Jag gick nog i lågstadiet och minns det som att vi i klassen var rädda för att kriget skulle sprida sig som ett nytt världskrig. Man var naturligtvis för liten för att förstå någonting om…

Hela artikeln

Varför hatar de oss? En artikel om Mellanöstern

Följande text skrev jag i en problemdiskussion om Mellanöstern på historieutbildningen: ”Why do they hate us?”, eller ”Varför hatar de oss?”. Den frågan ställde USA:s dåvarande president George W. Bush inför landets kongress den 20 september 2001.(1) ”Varför hatade de oss inte innan?”, borde han kanske också frågat sig. Går vi tillbaka cirka 100-200 år…

Hela artikeln

Rättsfallsreferat NJA 1983 s 617 (Av: Richard Langéen)

Detta rättsfallsreferat skrev jag första terminen på juristlinjen: NJA 1983 s 617 FAKTA Arne A. hade lämnat in sin häst hos travtränare Stig H J AB. Överenskommelsen, som skedde muntligt, gick ut på att bolaget skulle träna och tävla hästen. Bolaget hade vid tillfället flera personer anställda och ett hundratal hästar i träning. Vid ett…

Hela artikeln

Rättsfallsreferat NJA 2001 s. 155 (Av: Richard Langéen)

Detta rättsfallsreferat skrev jag första terminen på juristlinjen: 1. INLEDNING Syftet med denna promemoria är att referera och analysera NJA 2001 s. 155. Rättsfallet berör flera viktiga rättsfrågor, framför allt två: 1) om ett köp skall gå under konsumentköplagen (nedan kallad KköpL) eller köplagen (nedan kallad KpL) och 2) om en vara skall betraktas som…

Hela artikeln

Kan min sambo ärva sin fars skulder?

”Hej. min sambo har fått en delgivning från KFM där hon uppmanas betala en elräkning efter sin numer avlidne far. I rutan svarande står det ”Svarande A.N. DB Personnummer delges med N.S. Personnummer såsom dödsbodelägare.” Har dom rätt att kräva min sambo på pengar för att hennes far(kan vara moder också fast elabonemanget stått i…

Hela artikeln

Flytta med gemensam vårdnad

Hej, Vid en separation mellan sambos där det finns barn i bilden. Kan jag, som mamma sätta barnen på dagis dit jag väljer att flytta efter separationen? Eller måste pappan godkänna området? Vi har delad vårdnad men barnen bor mest hos mig. /Sarah Hej! Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna beslutanderätt enligt 6 kap. 11…

Hela artikeln

Ersätta borttappade jobbnycklar

Hej. Jag tappade, eller blev bestulen på, mina nycklar till min arbetsplats. Detta fick till följd att min arbetsgivare blev tvungen att byta lås, en kostnad på 4200 kronor – som han drog av från min lön! Får man verkligen göra så? Är man som arbetsgivare inte skyldig att ha försäkringar? Tänk om en anställ…

Hela artikeln

Utlämning för hets mot folkgrupp

Hej, Jag är svensk medborgare som bor i Danmark(med danskt personnr men inte danskt medborgarskap). Jag är ansvarig för flera hemsidor i Sverige som innehåller systemkritiskt material. Det finns ingen ansvarig utgivare för sidorna Låt oss säga att sidorna hamnar under ”HMF-luppen” och eftersom jag står för servern kan ett eventuellt åtal hamna på mig?…

Hela artikeln

Farmors umgängesrätt med barn

HEJ! Jag har en fråga ang rätten till umgänge med barnbarn. Lite bakgrund. Blev farmor till en liten tjej i juli. Har glatt mej otroligt åt detta, men så tog deras förhållande slut. Hon har en diagnos Bipolär-Borderline och det har väl varit anledningen till att deras relation inte fungerade. Det som är det sorgliga…

Hela artikeln

Ta bort kommentarer om bibelcitat?

Jag undrar om man som ägare av en måste blogg måste ta bort hätska kommentarer som debatterar religiösa skriftcitat? Det finns väl nån lag om detta? /B Hej! Du syftar på Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor, eller BBS-lagen. Din fråga kan besvaras med stöd av Bibeltemplet-målet, där innehavaren av den starkt värdekonservativa kristna webbplatsen…

Hela artikeln

Olagligt att avlyssna granne?

Jag bor i ett hyreshus högst upp. Grannen under mig flyttade in för knappt 4 år sen. Jag hade bott här i 11 år innan. Ingen hade någonsin klagat på mig. Efter en kort tid fick jag lappar i brevlådan om att jag störde dom, vilket senare visade sig vara fel, enl.utredning med andra grannar….

Hela artikeln

Okänd dotters rätt till arv?

Hej, när jag föddes var mamma gift med en annan man än den som är biologisk pappa. Kan jag ärva min biologiska pappa? När ger jag mig i så fall till känna före eller efter han går bort? Har det nån betydelse? /Pia Hej! Enligt 2:1 ärvdabalken är du bröstarvinge till din far och tillhör…

Hela artikeln

Ansvar för skadevållande sällskapsdjur

varit vårdslösa på något sätt, vem ansvarar då för veterinärkostnader för det sällskapsdjur som skadats? /Frasse Hej! Eftersom det inte är en hund, där det strikta ansvaret enligt lagen om tillsyn över hundar och katter gäller, tillämpas skadeståndsrättsliga regler enligt skadeståndslagen. Detta innebär att du som ägare svarar för det skadade djurets veterinärkostnader endast om…

Hela artikeln

Sambon vägrar flytta

Jag äger en bostadsrätt där en kvinna har flytttat in i efter att jag själv bott där ca. 3mån. Tillsammans har vi bott där 10 år. Jag vill att hon flyttar men hon vägrar. Vad kan jag göra för att bli av med henne utan att själv behöva sälja? Vi har inga skrivna papper mellan…

Hela artikeln

Rätt till underhåll under betänketid

Vi ska skiljas , min hustru hotar med att flytta till en hyreslägenhet från vår gemensamma villa. Hon kan tänka sig att betala sin del på våra gemensamma lån på villan, men inte övrigt typ försäkringar, sophämtning , värme , elektricitet osv. Hon vill inte betala för detta med motiveringen att hon inte bor där,…

Hela artikeln

Måste barn under 15 år vittna?

Min 14-åriga son kan ha blivit inblandad i en rättegång. Men får han verkligen vittne med tanke på hans låga ålder och vad händer om han inte vill? /Eva Hej! Enligt 36 kap. 4 § rättegångsbalken skall rätten med hänsyn till omständigheterna pröva om den som är under femton år får höras som vittne. Till…

Hela artikeln

Rättsfaktum och bevisfaktum?

Vad är skillnaden mellan rättsfaktum och bevisfaktum? /G Rättsfaktum och bevisfaktum är två termer som används inom processrätten. Ett rättsfaktum är fakta som har en rättslig betydelse, till exempel att en person har misshandlat en annan person. Rättsreglerna, alltså paragraferna i lagboken, är nämligen knutna till vissa händelser eller fakta som förutsättningar. Med andra ord…

Hela artikeln

Positiv och negativ rättskraft

Har en kort fråga: Vad är skillnaden på positiv och negativ rättskraft? /Marre Hej! Rättskraft är den juridiska verkan av en dom, alltså rättsföljden av en dom. Rättskraften inträder när domen vinner laga kraft, dvs. när den inte längre kan överklagas. Negativ rättskraft innebär att samma sak som redan prövats i domstol mellan två parter…

Hela artikeln

Bryter FRA-lagen mot Europakonventionen?

Tack för ditt svar om FRA. Jag har ytterligare en fråga om detta. Jag diskuterade den här frågan med en kompis och han menade att lagen bryter mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Vad tror du om det? /Christer Hej! 2 kap. 23 § Regeringsformen stadgar att Europakonventionen har en särställning i den…

Hela artikeln

Har FRA-lagen någon praktisk betydelse?

Richard, hur är det egentligen med FRA-lagen. Har den någon praktisk betydelse? Jag menar, FRA skulle väl använda sig av signalspaning i vilket fall som helst? /Christer Hej! Nej, jag skulle snarare hävda att lagen har stor praktisk betydelse. Detta eftersom det är just signalspaningslagen som ger FRA tillträde till den digitala kommunikationen. Utan lagen…

Hela artikeln

Bjuda omyndig på alkohol?

Är det tillåtet att bjuda, alltså inte köpa eller langa, en omyndig person på alkohol vid t.ex. en privat fest? /Morgan Hej! Frågan regleras av Alkohollag (1994:1738), som i 3 kap. 9 § säger att spritdrycker, vin eller starköl inte får bjudas den som inte fyllt 20 år, ”om det med hänsyn till den bjudnes…

Hela artikeln

Förbjudet dricka alkohol på allmän plats?

Är det förbjudet enligt lagen att dricka alkohol på allmän plats, t.ex. på stan? Man ser ju ibland polisen beslagta öl från personer. /Elli Hej! Nej, det finns inget direkt lagförbud mot att dricka alkohol på allmän plats. Detta är något som kommunerna själva får bestämma. Vissa kommuner har förbjudit alkohol på alla offentliga platser,…

Hela artikeln

Kan arbetsgivaren se belastningsregistret?

Jag undrar om en arbetsgivare kan titta om jag finns med i belastningsregistret eller kräva att jag ska visa upp det för hononm? /Per Hej! Frågan regleras av Lag (1998:620) om belastningsregister. Under rubriken ”Rätt att få uppgifter från registret” kan man läsa att vissa myndigheter samt du själv som individ har rätt att begära…

Hela artikeln

Rättegångskostnader efter hovrättsdom?

Ponera följande: Man förlorar i tingsrätten men vinner i hovrätten. Vem betalar då rättegångskostnaderna för respektive domstol? /Magnus Hej! I så fall betalar motparten, alltså den förlorande parten, kostnaderna för både tingsrätts- och hovrättsprocessen enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken.

Överklaga skiljedom?

Min fråga är om det är möjligt att överklaga en tvist som bestämts med hjälp av en skiljeman? /Robert Hej! Skiljedomar är annorlunda än vanliga tingsrättsdomar. En vanlig dom kan överklagas på materiell grund, t.ex. på grund av en tvistig rättsfråga. Skiljedomar kan bara ”överklagas” eller ogiltigförklaras genom så kallade klandertalan och om skiljemannen har…

Hela artikeln

Lagligt förlänga prenumeration automatiskt?

Jag skaffade en halvårsprenumeration på en tidning, Nationell Idag, för drygt sex månader sedan. Nyligen fick jag reda på att prenumerationen förlängts automatiskt utan att jag gjort någonting. Nu hotas det med inkasso, får man verkligen göra så? /Micke Hej! Enligt en färsk dom från Göta hovrätt är automatisk förlängning av konsumentavtal i regel otillåtna….

Hela artikeln

Skyldig lämna blodprov vid rattfylla?

Jag undrar om jag är skyldig att lämna blodprov om jag visat positivt i ett alkotest vid en poliskontroll? /Jonas Hej! Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är varje medborgare ”gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”. Men det finns undantag från denna regel, som får ”begränsas genom lag”, 2 kap. 12 § regeringsformen….

Hela artikeln

Kan advokat frånträda uppdrag?

Min fråga är om en offentlig försvarare på eget bevåg kan avsäga sig uppdraget för en klient eller om det bara är klienten eller rätten som kan bestämma om det? /Marianne Hej! Detta kan man läsa om i SFS 1963:580 Brev (1963:580) till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet, som i 37 §…

Hela artikeln

Olagligt hänga ut pedofiler?

Jag undrar om det är olagligt att via flygblad och internet hänga ut personer som blivit dömda för sexbrott mot barn eller innehaft barnporr? /Adam Hej! Vad jag vet så finns det ingen praxis på detta. Men det kan vara förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken eller brott mot personuppgiftslagen (PUL), beroende på om…

Hela artikeln

Får polisen undersöka väska?

Vilka regler gäller för om en polisman får undersöka ens väska, t.ex. för alkohol om man är ute på en stadsfestival eller liknande? Måste de inte ha speciella tillstånd för det? /Martin Hej! Detta regleras i 28 kap. rättegångsbalken. Enligt 11 § får kroppsvisitation ske om det finns anledning att anta att ett brott har…

Hela artikeln

Ta del av uppgifter i Säpo-register?

Jag misstänker att jag finns med i Säpos register. Får jag ta del av dessa uppgifter och om jag skulle få avslag på en sådan begäran, vad kan jag då göra? /Stefan Hej! Intressant fråga. Enligt 5 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet som rör…

Hela artikeln

Hets mot folkgrupp bland kompisar?

Om man skriker till exempel ”Sieg heil” inför sina polare, kan det räknas som hets mot folkgrupp? Jag har hört att det måste det ske i ett offentligt sammanhang för att kunna gå under lagen om hets mot folkgrupp? /M Hej! Efter en lagändring 1988 krävs inte längre att ett uttalande görs offentligen för att…

Hela artikeln

Ska en polisman identifiera sig?

Mina frgor r om det r lag p att en polisman ska bra legitimation och kunna identifiera sig som polis samt om jag p begran en polisman mste kunna legitimera mig och vad som hnder om jag inte gr det? /Bjrn Hej! Ja, enligt 15 polisfrordningen ska poliser under tjnstgringen ha med sig tjnstekort…

Hela artikeln

Gäller lagen om burskap?

Gäller tredje kapitlet i handelsbalken idag? /Sebastian Hej! Tredje kapitlet handelsbalken handlar om burskap, ett gammalt begrepp för borgarrättigheten, alltså det att vara borgare. Burskap hade den som blivit borgare i en viss stad, vilket innebar lagstadgade rättigheter att bedriva näringsverksamhet, hantverk eller handel. Burskapet hörde samman med skråväsendet och statens reglering av näringsidkandet. Även…

Hela artikeln

Lagstöd för styrelsekrav i ideell förening?

Vad finns det för stöd för påståendet att ideella föreningar behöver ha en styrelse? /Torsten Hej! Det finns ingen associationsrättslig lagstiftning för ideella föreningar. Flera förslag har dock lagts fram genom åren, senast 2007 av Erik Nerep i en utredning från integrations- och jämställdhetsdepartementet. Frågan regleras därför av rättspraxis och doktrin, alltså juridisk litteratur. Du…

Hela artikeln

Stryka uppgifter i patientjournal?

Av anledningar som jag inte vill ange vill jag få vissa uppgifter i min läkarjournal strukna. Är detta möjligt? /Johan Hej! Detta regleras nu för tiden av Patientdatalag (2008:355) och din fråga besvaras i 8 kap. 4 § under rubriken ”Rättigheter för den enskilde”. Där kan man läsa att det är Socialstyrelsen som på ansökan…

Hela artikeln

Är förundersökningen offentlig?

Om man blivit anmäld för ett brott och figurerar i utredningens förundersökning, har man då rätt att ta del av dessa uppgifter innan rättegången inleds? Jag undrar också hur lång tid en förundersökning får ta? /Arvidsson Hej! Nej, uppgifterna i en förundersökning omfattas av sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen. Anledningen till detta är…

Hela artikeln

Sälja fastighet utan makes samtycke?

Jag är gift och äger en fastighet vid sidan av giftermålet. Kan jag sälja denna fastighet utan något samtycke från min make? /AB Hej! Det beror på vad du menar med ”vid sidan av giftermålet”. Det som spelar roll är om fastigheten utgör giftorättsgods eller enskild egendom och om det rör sig om en gemensam…

Hela artikeln

Kroppsvisitierad av polis vid konsert

När jag var på en politisk konsert för ett tag sedan blev jag kroppsvisiterad. Jag hade inte gjort något och polisen kan knappast ha misstänk mig för något brott. Vad andra tillfällen har jag även blivit fotad av polisen! Min fråga är alltså under vilka omständigheter polisen har rätt att kroppsvisitera och/eller fota en person?…

Hela artikeln

Muta någon av misstag?

Kan man göra sig skyldig till mutbrott även om man inte hade uppsåt att muta, till exempel att man slänger in några hundralappar extra för att få en viss tjänst utförd? /Olof Hej! Huvudregeln i brottsbalken är att ett brott måste begås uppsåtligen. Undantag görs bara om det står så i lagtexten, t.ex. att ett…

Hela artikeln

Olaga intrång smita in på krog?

Jag hoppade in över ett staket in till en krog/uteställe igår och blev tagen av vakten. De tog ut mig därifrån och jag fick lämna personuppgifter. De sa att det var ”olaga intrång” och att de skulle skicka en böter på 500 kr till mig. Min fråga är om man kan få en prick i…

Hela artikeln

Oavsiktligt köp av narkotikapreparat

Vad skulle hände om man köpte ett preparat utan att vara medveten om att det är narkotikaklassat enligt lagen? Kan man dömas för narkotikabrott trots okunskapen? /Alex Hej! Enligt 1 § narkotikastrafflagen skall den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Enligt 3…

Hela artikeln

Förmildrande vara full vid brott?

Min fråga är om det kan anses förmildrande av domstolen om man varit påverkad av alkohol när man begått ett brott, vilket som? /Johan Hej! 29 kap. 3 § brottsbalken räknar upp flera förmildrande omständigheter vid straffmätningen, t.ex. om brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende. Dock inget om alkoholpåverkan. Istället får man titta…

Hela artikeln

Rätt att döda kidnapparna?

Ponera att jag blir kidnappad av en eller flera personer. Har jag då rätt att döda enligt nödvärnsrätten för att ta mig fri? /Pelle Hej! Ovanlig fråga. Rätten till nödvärn föreligger mot ett ”påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom”. Detta kan du läsa i 24 kap. 1 § brottsbalken. En kidnappning, eller…

Hela artikeln

1 2 3 4 5