En blogg av jur/fil kand Carl Johan Richard Langéen. Född och uppvuxen i Kristianstad i Skåne. Studerade först klart en termin på journalistlinjen men bytte sedan till juridik och tog en juristexamen vid Stockholms universitet 2013. Har också en universitetsutbildning i historia, som jag tog 2019.

Utbildning/akademiska meriter:

Juristexamen (Master of Laws, LL.M.), 270 högskolepoäng (4,5 års heltidsstudier).

Filosofie kandidatexamen i historia (Bachelor of Arts, B.A.), 180 högskolepoäng (3 års heltidsstudier).