Richard Langéen: Rättsfallsreferat NJA 2001 s. 155

Detta rättsfallsreferat skrev jag första terminen på juristlinjen: 1. INLEDNING Syftet med denna promemoria är att referera och analysera NJA 2001 s. 155. Rättsfallet berör flera viktiga rättsfrågor, framför allt två: 1) om ett köp skall gå under konsumentköplagen (nedan kallad KköpL) eller köplagen (nedan kallad KpL) och 2) om Fortsätt läsa