Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Måste barn under 15 år vittna?

Min 14-åriga son kan ha blivit inblandad i en rättegång. Men får han verkligen vittne med tanke på hans låga ålder och vad händer om han inte vill? /Eva Hej! Enligt 36 kap. 4 § rättegångsbalken skall rätten med hänsyn till omständigheterna pröva om den som är under femton år får höras som vittne. Till…

Hela artikeln

Rättsfaktum och bevisfaktum?

Vad är skillnaden mellan rättsfaktum och bevisfaktum? /G Rättsfaktum och bevisfaktum är två termer som används inom processrätten. Ett rättsfaktum är fakta som har en rättslig betydelse, till exempel att en person har misshandlat en annan person. Rättsreglerna, alltså paragraferna i lagboken, är nämligen knutna till vissa händelser eller fakta som förutsättningar. Med andra ord…

Hela artikeln

Positiv och negativ rättskraft

Har en kort fråga: Vad är skillnaden på positiv och negativ rättskraft? /Marre Hej! Rättskraft är den juridiska verkan av en dom, alltså rättsföljden av en dom. Rättskraften inträder när domen vinner laga kraft, dvs. när den inte längre kan överklagas. Negativ rättskraft innebär att samma sak som redan prövats i domstol mellan två parter…

Hela artikeln

Förbjudet dricka alkohol på allmän plats?

Är det förbjudet enligt lagen att dricka alkohol på allmän plats, t.ex. på stan? Man ser ju ibland polisen beslagta öl från personer. /Elli Hej! Nej, det finns inget direkt lagförbud mot att dricka alkohol på allmän plats. Detta är något som kommunerna själva får bestämma. Vissa kommuner har förbjudit alkohol på alla offentliga platser,…

Hela artikeln

Kan arbetsgivaren se belastningsregistret?

Jag undrar om en arbetsgivare kan titta om jag finns med i belastningsregistret eller kräva att jag ska visa upp det för hononm? /Per Hej! Frågan regleras av Lag (1998:620) om belastningsregister. Under rubriken ”Rätt att få uppgifter från registret” kan man läsa att vissa myndigheter samt du själv som individ har rätt att begära…

Hela artikeln

Rättegångskostnader efter hovrättsdom?

Ponera följande: Man förlorar i tingsrätten men vinner i hovrätten. Vem betalar då rättegångskostnaderna för respektive domstol? /Magnus Hej! I så fall betalar motparten, alltså den förlorande parten, kostnaderna för både tingsrätts- och hovrättsprocessen enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken.

Överklaga skiljedom?

Min fråga är om det är möjligt att överklaga en tvist som bestämts med hjälp av en skiljeman? /Robert Hej! Skiljedomar är annorlunda än vanliga tingsrättsdomar. En vanlig dom kan överklagas på materiell grund, t.ex. på grund av en tvistig rättsfråga. Skiljedomar kan bara ”överklagas” eller ogiltigförklaras genom så kallade klandertalan och om skiljemannen har…

Hela artikeln

Skyldig lämna blodprov vid rattfylla?

Jag undrar om jag är skyldig att lämna blodprov om jag visat positivt i ett alkotest vid en poliskontroll? /Jonas Hej! Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är varje medborgare ”gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”. Men det finns undantag från denna regel, som får ”begränsas genom lag”, 2 kap. 12 § regeringsformen….

Hela artikeln

Kan advokat frånträda uppdrag?

Min fråga är om en offentlig försvarare på eget bevåg kan avsäga sig uppdraget för en klient eller om det bara är klienten eller rätten som kan bestämma om det? /Marianne Hej! Detta kan man läsa om i SFS 1963:580 Brev (1963:580) till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet, som i 37 §…

Hela artikeln

Får polisen undersöka väska?

Vilka regler gäller för om en polisman får undersöka ens väska, t.ex. för alkohol om man är ute på en stadsfestival eller liknande? Måste de inte ha speciella tillstånd för det? /Martin Hej! Detta regleras i 28 kap. rättegångsbalken. Enligt 11 § får kroppsvisitation ske om det finns anledning att anta att ett brott har…

Hela artikeln

Är förundersökningen offentlig?

Om man blivit anmäld för ett brott och figurerar i utredningens förundersökning, har man då rätt att ta del av dessa uppgifter innan rättegången inleds? Jag undrar också hur lång tid en förundersökning får ta? /Arvidsson Hej! Nej, uppgifterna i en förundersökning omfattas av sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen. Anledningen till detta är…

Hela artikeln

Vad betyder teleologisk tolkning?

Jag har en enkel fråga som ni säkert kan besvara. Vad innebär det att göra en teleologisk tolkning när man pratar juridik? /Adam Hej! Och jag har ett enkelt svar till dig. Teleologisk lagtolkning, även kallad ändamålstolkning, innebär att lagen tolkas efter sitt ändamål och syfte. Detta kan förklaras med ett exempel från en gammal…

Hela artikeln

Varför får Silbersky alla fall?

Hur kommer det sig att Leif Silbersky får så många fall och alltid försvarar skurkarna, till exempel Anders Eklund? Beror det på att han saknar moral och är extremt penga- och mediakåt? /B Hej! Faktum är att alla har rätt till en offentlig försvarare, även misstänkta mördare. Anledningen till att vissa advokater får många omdiskuterade…

Hela artikeln

Mste man vittna?

Jag bevittnade en ganska allvarlig misshandel fr en tid sedan och har nu blivit kallad som vittne till rttegngen mot killen som utfrde misshandel. Jag tycker det r ganska jobbigt och skulle helst vilja slippa. Kan jag strunta i att g dit eller kan jag sitta tyst och inte sga ngot under rttgngen? /Jesper Hej!…

Hela artikeln