Richard Langéen: Så led och levde folket under medeltiden

Denna text skrev jag som del av en sluttentamen på historieutbildningen: De flesta människor under medeltiden var bönder. Det gällde inte bara Sverige, utan övriga Europa. Jordbruket gav stora skördar och kunde försörja en allt större befolkning. Överskottet banade väg för mer komplexa samhällen, där en viss del av befolkningen Fortsätt läsa

”Mänskliga rättigheter” – ett livsfarligt bedrägeri

Denna text skrev jag till en seminariediskussion på historieutbildningen. Läraren, som är historiker, skrev om arbetet att det är en ”mycket riktig” slutsats att mänskliga rättigheter kan fungera som legitimering av utrikespolitiskt beslutsfattande. Jag jämför västerländska ledare med diktatorer som Saddam Hussein och Khadaffi. De senare har framställts monster. Mänskliga Fortsätt läsa

Holland och religiösa minoriteters finansiella inflytande i det tidigmoderna Europa

Denna text skrev jag som en inlämningsuppgift på historieutbildningen: Mellan 1581–1795 var Holland en republik och landets styrelseskick skilde sig markant från det övriga ofta enväldiga tidigmoderna Europa. Republiken hade ingen central regering utan makten utövades av de olika provinserna, som bl.a. bestämde över sina egna skatter. Det fanns ingen Fortsätt läsa

Richard Langéen: Fredliga kontakter och kulturutbyten under medeltiden

Denna text skrev jag som en inlämningsuppgift på historieutbildningen: Kontakten mellan olika folk under medeltiden bestod av många konflikter. Men det förekom också många fredliga och konstruktiva möten. Det existerade en omfattande handel över kontinenterna som underlättades av att pengar började användas. Araberna blev ”förmedlare av handel mellan öst och Fortsätt läsa

Richard Langéen: Så kristnades Europa

Denna text skrev jag som en inlämningsuppgift på historieutbildningen: Grunden för Europas kristnande lades av den romerske kejsaren Konstantin. Från att ha varit en hatad och förföljd sekt, förklarade Konstantin kristendomen laglig år 313. Kyrkor byggdes över hela riket och Konstantin blev själv kristen. Idag menar forskare att Konstantin framför Fortsätt läsa

Richard Langéen: Kvinnans status i det antika samhället

Denna text skrev jag i en kurs om antiken på historieutbildningen: Kvinnans status var markant annorlunda i de olika antika samhällena. Mest jämställda och flest rättigheter hade kvinnorna i det antika Egypten. Enligt lag var kvinnor helt jämlika med män, och hade i princip samma rättigheter och skyldigheter som män. Fortsätt läsa

Varför hatar de oss? En artikel om Mellanöstern

Följande text skrev jag i en problemdiskussion om Mellanöstern på historieutbildningen: ”Why do they hate us?”, eller ”Varför hatar de oss?”. Den frågan ställde USA:s dåvarande president George W. Bush inför landets kongress den 20 september 2001.(1) ”Varför hatade de oss inte innan?”, borde han kanske också frågat sig. Går Fortsätt läsa