Vem var Marsilio Ficino?

Från en tenta jag skrev under historieutbildningen. Marsilio Ficino var en av renässansers viktigaste tänkare. I stället för den då populära retoriken återgick han till antiken och närmare bestämt till Platon. Hans mål var utveckla de platonska idéerna till en livsåskådning. Han återinförde det naturfilosofiska tänk som hade funnits under Fortsätt läsa