Från en tenta jag skrev under historieutbildningen.

Marsilio Ficino var en av renässansers viktigaste tänkare. I stället för den då populära retoriken återgick han till antiken och närmare bestämt till Platon. Hans mål var utveckla de platonska idéerna till en livsåskådning. Han återinförde det naturfilosofiska tänk som hade funnits under antiken men vidareutvecklade tankarna. Han ville skapa en ”lärd religion”, en sorts sammansmältning av kristendom och Platon men även andra så kallade visdomsläror. (Tankens pilgrimer, s. 357)

Enligt Ficinos uppfattning hade antikens filosofer egentligen varit inspirerade av Gud, varför deras idéer gick utmärkt att kombinera med kristna föreställningar. Platon centrala filosofi handlar ju om en högre idévärld. Detta var, menade Ficino, en kunskap om det gudomliga. I Florens skapade han en inofficiell platonsk akademi där anhängare kunde diskutera och utveckla sina idéer. Marsilio Ficino var också betydelsefull i den mening att han översatte Platons dialoger samt nyplatonska verk.