Väckelserörelser under svenska frihetstiden

Kort tentasvar jag skrev i idéhistoria. Flera väckelserörelser kom till Sverige från Tyskland. En var pietismen, som förespråkade en individuell fromhet och personlig relation till Gud. Pietisterna ville ingå i men omorganisera kyrkan. Detta hotade kyrkans ställning, vilket ledde till nya lagar som inskränkte pietismens spridning. 1726 förbjöds bönemöten i Fortsätt läsa