Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Foto: Willi Heidelbach

Boktryckarkonstens betydelse

Kortfråga jag gjorde i en tenta i idéhistoria.

Boktryckarkonstens betydelse är svår att överskatta. Den innebar att böcker för första gången kunde tryckas i massupplaga. Tidsvinsten var enorm. Enligt Bosse Sundin kunde en tryckare ta fram lika mycket text på en enda dag som en skrivare kunde på ett år. Han framhåller också att boken kan vara ”alla tiders största uppfinning”. (Sundin, Den kupade handen, s. 119)

Det revolutionerande var alltså att det gick att sprida texter och böcker på ett sätt som aldrig förr, vilket i sin tur fick stora följder.

Bland annat spelade boktryckarkonsten en central roll i de religiösa och politiska omvälvningar som började på 1400-talet, till exempel kom reformationen att använda sig av den nya tekniken.

Böcker blev billigare. Boktryckarkonsten drev också tekniken och samhället vidare, till exempel genom uppkomsten av patent samt nya sorters författare som skrev tekniska handböcker. Boken gav människor en ”hälsosam ordning och struktur” i tänkandet. (Den kupade handen, s. 122)

Richard Langéen • 8 jul-2019


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *