Denna text skrev jag i en kurs om antiken på historieutbildningen:

Kvinnans status var markant annorlunda i de olika antika samhällena. Mest jämställda och flest rättigheter hade kvinnorna i det antika Egypten. Enligt lag var kvinnor helt jämlika med män, och hade i princip samma rättigheter och skyldigheter som män. De kunde äga saker, låna pengar, ingå avtal m.m.(1) Kvinnor kunde till och med, i vissa fall, bli faraoner.(2) Kärlek var en viktig del av det egyptiska äktenskapet, och barn älskades som individer och sågs inte bara som en tillgång.(3)

Kvinnor i det antika Grekland hade inga politiska rättigheter. De kontrollerades av sina män genom hela livet. Kvinnans viktigaste funktion var att föda barn. Hon tog också hand om hemmet, eftersom männen ofta var borta. Kvinnor som styrande framställdes i teaterpjäser som ett skämt, skriver Sjöberg.(4)

I Sparta levde männen i baracker till de var 30 år, och fick inte träffa sina fruar. Detta gjorde att kvinnorna kunde ta sig mer friheter. Vid det fjärde århundradet ägde kvinnor 40 procent av Spartas land. Men det fanns knappast någon romans, och giftermål sågs framför allt som ett sätt att föda fram nya krigare. Män som av någon anledning inte kunde göra sin fru gravid, förväntades se till att någon annan mer viril man gjorde henne med barn. Flickor tränades i dans, gymnastik samt spjut- och diskuskastning, så att de skulle bli starka mödrar. Spartanska kvinnor blev så hårda, att de ska ha sagt till sina barn som gick ut i krig: ”Återvänd med din sköld eller på den”.(5)(6)

Sjöberg beskriver det antika Rom som ett samhälle med ”patrilinjära indelningar”, där en familjefar hade ”oinskränkt makt” över sin hustru och sina döttrar. Bortgifta döttrar tillhörde sedan sin makes familj. Börd vad dock viktigare än kön, varför kvinnor ändå hade en relativt stark ställning.(7)

Kvinnans roll i Mesopotamien var framför allt som hustru, mor och den som tog hand om hushållet. Så fort en flicka nådde puberteten, giftes hon bort. Kvinnor hade dock fler rättigheter i den första mesopotamiska kulturen, Sumer. Då kunde hon äga saker, driva företag, bli prästinna m.m.(8)

Läser man Hammuarbis lag, som tillhör en senare period, framträder en bild där kvinnor faktiskt hade rättigheter, om än inte lika många som män. Så här lyder t.ex. paragraf 209: ”Om en man slår en friboren kvinna så att hon förlorar sitt ofödda barn, ska han betala tio siklar för hennes förlust.”(9) I lagen står också, att om en man ligger med en oskuld som inte är hans hustru, blir han dödad men hon blir utan skuld.(10) Så det fanns en viss respekt för kvinnor.

Richard Langéen

Källor:

1 Middle East & Islamic Studies, Cornell University, ”The Status of Women in Egyptian Society”, J. Tyldesley, https://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/womneg.htm, läst februari 2016
2 Studentlitteratur, 2014, ”En samtidig världshistoria”, M. Sjöberg, s. 230
3 ”Women in ancient Egypt”, J.C. Thompson, http://www.womenintheancientworld.com/women%20in%20ancient%20egypt.htm, läst februari 2016
4 Studentlitteratur, 2014, ”En samtidig världshistoria”, M. Sjöberg, s. 212
5 History.com, 03/05/2013, ”8 Reasons It Wasn’t Easy Being Spartan”, http://www.history.com/news/history-lists/8-reasons-it-wasnt-easy-being-spartan, läst februari 2016
6 Greenwood Publishing Group, 1999, ”Women’s Studies Encyclopedia”, Volym 2, H. Tierney, s. 609-610
7 Studentlitteratur, 2014, ”En samtidig världshistoria”, M. Sjöberg, s. 173
8 HistoryOnTheNet, 09/27/2014, ”Women in Mesopotamian Society”, http://www.historyonthenet.com/mesopotamians/women-in-mesopotamian-society, läst februari 2016
9 Yale Law School, The Code of Hammurabi , http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp, p. 209
10 Yale Law School, The Code of Hammurabi , http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp, p. 130