Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Kan min sambo ärva sin fars skulder?

”Hej. min sambo har fått en delgivning från KFM där hon uppmanas betala en elräkning efter sin numer avlidne far. I rutan svarande står det ”Svarande A.N. DB Personnummer delges med N.S. Personnummer såsom dödsbodelägare.” Har dom rätt att kräva min sambo på pengar för att hennes far(kan vara moder också fast elabonemanget stått i faderns namn) inte betalt sina räkningar? /Mattias”

Hej!

Nej, enligt svensk rätt är du inte skyldig att betala en avliden släktings skulder. Du kan alltså inte ärva skulder i Sverige. Skulderna skall betalas av och endast av dödsboet. Dödsbodelägarna är dock inte personligt ansvariga för skulderna. Den dödes skulder skall således betalas ur dödsboet, vilket skall ske innan några tillgångar går till arvingarna. Räcker inte tillgångar i dödsboet skall skulderna avskrivas. Din sambo kan inte bli personligt ansvarig.

Richard Langéen • 18 apr-2011


Tidigare artikel

Nyare artikel

Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *