Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Flytta med gemensam vårdnad

Hej, Vid en separation mellan sambos där det finns barn i bilden. Kan jag, som mamma sätta barnen på dagis dit jag väljer att flytta efter separationen? Eller måste pappan godkänna området? Vi har delad vårdnad men barnen bor mest hos mig. /Sarah

Hej!

Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna beslutanderätt enligt 6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken. Val av skola för barnet måste ni alltså besluta tillsammans, likaså om du väljer att flytta iväg med barnet. Detta är ingen tvist som en domstol kan lösa åt dig, såvida du inte begär omprövning i vårdnadsfrågan och rätten ger dig ensam vårdnad och därmed också ensam beslutanderätt. Något som kan hjälpa dig är den så kallade kontinuitetsprincipen, vilken innebär att om barnet har bott med den ena föräldern under en längre tid ska det räknas som bäst för barnet att ha samma boende även i fortsättningen. I regel innebär det också enskild vårdnad för mamman.

Richard Langéen • 22 mar-2011


Tidigare artikel

Nyare artikel

Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *