Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Farmors umgängesrätt med barn

HEJ! Jag har en fråga ang rätten till umgänge med barnbarn. Lite bakgrund. Blev farmor till en liten tjej i juli. Har glatt mej otroligt åt detta, men så tog deras förhållande slut. Hon har en diagnos Bipolär-Borderline och det har väl varit anledningen till att deras relation inte fungerade. Det som är det sorgliga är att mamman inte vill ha någon kontakt. Har försökt med telefon och mejl. Saken är den att min son och mamman inte över huvudtaget kan prata och min son har inte heller någon kontakt och det beror på att hon är ””sä jävlig” som han säger. Det går inte att prata, så han vill att dottern hellre ska få lugn och ro. Det känns så otroligt sorgligt att veta att denna lilla tjej ifråntas rätten till en familj, pga egoism Jag tänker ständigt på detta och känner en stor sorg. Överallt pratas det om barnens rätt, men vart tog den vägen? Känner stor oro då jag vet att mamman inte är så stabil. Hon hade ju kunnat få så mycket hjälp och stöd. Vart kan jag vända mej? Kanske dom sociala myndigheterna eller? Det känns svårt att formulera sig kort så du/ni får gärna ringa. Hoppas på ett svar MVH Vigdis

Hej!

Inom familjerätten utgår man alltid från barnets bästa.

Som mormor har du ingen direkt talerätt när det gäller umgängesrätt med barnet. Däremot har pappan det, och du har en indirekt rätt enligt 16 kap. 15 § föräldrabalken, som säger att:

”Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses.”

Vägrar pappan ta tag i situationen och motsätter sig barnets vårdnadshavare det umgänge som begärs av någon annan än en förälder beslutar domstol på talan av socialnämnden i frågan efter vad som är bäst för barnet. Vid bedömningen skall domstolen bl.a. ta hänsyn till barnets bästa och vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Du kan alltså inte vända dig direkt till domstol utan måste gå via socialnämnden, som i sin tur kan väcka talan i tingsrätt.

Jag känner inte till något rättsfall där en domstol prövat frågan om umgängesrätt för mor- och farföräldrar. Däremot känner jag till hur socialnämnden har resonerat i ett par fall.

I ett fall ville nämnden inte gå vidare till domstol med hänsyn till att sambon hotade lämna familjen om mormodern fick träffa barnen och att ett umgänge därför kunde ”uppfattas som uppenbar kränkning av familjens suveränitet”.

I ett annat fall motsatte sig båda föräldrarna att mormodern skulle få träffa barnet och därför ansåg nämnden att ett umgänge inte var förenligt med barnets bästa. Efteråt beslutade dock JO att mormodern hade rätt att ta del av nämndens utredning, vilket hon först nekats på grund av påstådd sekretess.

Ditt fall verkar vara något annorlunda, möjligen till din fördel. I synnerhet om mamman, som du säger, är instabil.

Om din son vägrar ta tag i vårdnads- eller umgängesrätten, kan du alltså vända dig till socialnämnden. Om du behöver hjälp med detta är du välkommen att kontakta mig på nytt.

Richard Langéen • 16 mar-2011


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *