Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Ta bort kommentarer om bibelcitat?

Jag undrar om man som ägare av en måste blogg måste ta bort hätska kommentarer som debatterar religiösa skriftcitat? Det finns väl nån lag om detta? /B

Hej!

Du syftar på Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor, eller BBS-lagen.

Din fråga kan besvaras med stöd av Bibeltemplet-målet, där innehavaren av den starkt värdekonservativa kristna webbplatsen Bibeltemplet, Leif Liljeström, bland annat stod åtalad för underlåtenhet att ta bort vissa uttalanden om homosexuella och om denna underlåtenhet kunde fälla innehavaren till ansvar enligt BBS-lagen.

Liljeström dömdes i underinstanserna men friades i Högsta domstolen.

HD hänvisade till förarbetena till hetslagstiftningen och de skrivningar där som säger att det faller utanför lagens område att endast citera och diskutera religiösa urkunder. Man hänvisade också till att det i förarbetena framhållits att påståenden som bäst bemöts eller tillrättaläggs i en fri och öppen debatt inte skall omfattas av kriminaliseringen.

Det är svårt att ge dig ett mer absolut svar eftersom du inte bifogat kommentarerna, men ovanstående dom torde åtminstone kunna ge dig vägledning. Du kan läsa hela domen på: https://lagen.nu/dom/nja/2007s805

Richard Langéen • 10 jan-2011


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *