Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Olagligt att avlyssna granne?

Jag bor i ett hyreshus högst upp. Grannen under mig flyttade in för knappt 4 år sen. Jag hade bott här i 11 år innan. Ingen hade någonsin klagat på mig. Efter en kort tid fick jag lappar i brevlådan om att jag störde dom, vilket senare visade sig vara fel, enl.utredning med andra grannar. Men grannen under fick ett ont öga till mig och har i 3 år kommenterat allt jag gör. Det är väldigt lyhört här så jag hör dom väldigt väl också. Jag hade en svår hosta på morgonen i somras som dom retade sig på. Jag satt på balkongen i juni och hörde grannen under som hade balkongdörren öppen säga att dom skulle spela in allt jag gör. Det har dom tydligen gjort och spelat upp för grannen bredvid. Jag hörde genom väggen att han köpt en avlyssningsutrustning för 7000 kr. Jag har sett motsvarande utrustning på internet som kan spela in en viskning genom en halv meter betong. Jag känner mig ständigt övervakad och mår dåligt av det. Jag har sökt på internet utan att hitta något bra svar på vad som gäller. Jag har bl.a. kollat sidan lagen.nu och olovlig avlyssning enl. 4 kap. 9 a § BrB, men vet ej om det gäller mitt fall. Jag bor ensam och har sällan besök men talar mycket i telefon. Lagen jag hänvisar till handlar om inspelning av tal i enrum eller samtal mellan andra, vad menas egentligen?

Jag har inte mycket till bevis ännu, men om grannen under ska ha någon nytta av inspelningarna för att han vill bli av med mig, så kanske han går till värden och spelar upp det. Om jag får reda på det och gör en polisanmälan så antar jag att värden kommer att höras av polisen och blir väl ett vittne? Frågan är om jag är helt fel ute och rättslös? /Stefan

Hej!

Mycket riktigt är det enligt 4 kap. 9a § brottsbalken olagligt att avlyssna någon i dennes hem. Lagen säger att ”den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år”.

Enligt 4 kap. 11 § brottsbalken får olovlig avlyssning som inte förövats å allmän plats bara åtalas av åklagare om du som målsägande angiver brottet till åtal eller att det finnes påkallat ur allmän synpunkt.

Richard Langéen • 5 nov-2010


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *