Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Okänd dotters rätt till arv?

Hej, när jag föddes var mamma gift med en annan man än den som är biologisk pappa. Kan jag ärva min biologiska pappa? När ger jag mig i så fall till känna före eller efter han går bort? Har det nån betydelse? /Pia

Hej!

Enligt 2:1 ärvdabalken är du bröstarvinge till din far och tillhör därmed första arvsklassen av arvsberättigade personer.

Som bröstarvinge har du rätt till den så kallade laglotten, som utgörs av halva arvslotten, alltså kvarlåtenskapen från din far. Din far skulle alltså kunna testamentera bort den ena halvan av arvslotten, men aldrig laglotten.

Enligt 7 kap ärvdabalken har en bröstarvinge alltid rätt att få ut sin laglott. Men om bröstarvingen av någon anledning inte får ut sin laglott, t.ex. på grund av testamente, måste han eller hon påkalla jämkning av testamente inom 6 månader. I annat fall går laglotten förlorad enligt 7 kap 3b § 3 st ärvdabalken.

Som särkullbarn har du dessutom rätt att få ut din laglott direkt, med andra gäller inte den efterlevande makes direkta arvsrätt som normalt är fallet då makarna har gemensamma bröstarvingar.

Richard Langéen • 9 feb-2010


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *