Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Ansvar för skadevållande sällskapsdjur

varit vårdslösa på något sätt, vem ansvarar då för veterinärkostnader för det sällskapsdjur som skadats? /Frasse

Hej!

Eftersom det inte är en hund, där det strikta ansvaret enligt lagen om tillsyn över hundar och katter gäller, tillämpas skadeståndsrättsliga regler enligt skadeståndslagen. Detta innebär att du som ägare svarar för det skadade djurets veterinärkostnader endast om du varit vårdslös.

Richard Langéen • 8 feb-2010


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *