Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Rätt till underhåll under betänketid

Vi ska skiljas , min hustru hotar med att flytta till en hyreslägenhet från vår gemensamma villa. Hon kan tänka sig att betala sin del på våra gemensamma lån på villan, men inte övrigt typ försäkringar, sophämtning , värme , elektricitet osv. Hon vill inte betala för detta med motiveringen att hon inte bor där, kan man verkligen göra så. Just nu har vi 6 månaders betänketid. Till saken hör att jag är arbetslös, hon har ett arbete och vi har en gemensam son. /Henrik

Hej!

Ni är fortfarande gifta under betänketiden. Enligt 6 kap. 1 § äktenskapsbalken skall makarna var och en efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Vidare föreskrivs det i 2 § att make, om dennes make ej klarar av sin egen försörjning, skall skjuta till de pengar som behövs. Enligt 7 § skall, om makarna inte varaktigt bor tillsammans (t.ex. vid betänketid), den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken. Du har således rätt till underhåll av din fru om dessa förutsättningar är uppfyllda.

Richard Langéen • 28 dec-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *