Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Rättsfaktum och bevisfaktum?

Vad är skillnaden mellan rättsfaktum och bevisfaktum? /G

Rättsfaktum och bevisfaktum är två termer som används inom processrätten. Ett rättsfaktum är fakta som har en rättslig betydelse, till exempel att en person har misshandlat en annan person. Rättsreglerna, alltså paragraferna i lagboken, är nämligen knutna till vissa händelser eller fakta som förutsättningar. Med andra ord börjar rättsregeln, lagregeln, verka först i och med sådana händelser eller fakta. Bevisfaktum är sådant som kan användas som bevis för att det finns ett rättsfaktum.

Låt mig illustrera det med ett exempel: Antag att en bilist har kört på en fotgängare och att det vid olyckan var dåliga siktförhållanden p.g.a. dimma. Omständigheten att det var dimma kan ensamt eller i förening med andra omständigheter föranleda att vårdslöshet anses föreligga, vilket skulle vara ett konkret rättsfaktum. Men dimman kan även vara ett bevisfaktum, t.ex. för att vägbanan var våt vid olyckstillfället.

Richard Langéen • 14 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *