Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Positiv och negativ rättskraft

Har en kort fråga: Vad är skillnaden på positiv och negativ rättskraft? /Marre

Hej!

Rättskraft är den juridiska verkan av en dom, alltså rättsföljden av en dom. Rättskraften inträder när domen vinner laga kraft, dvs. när den inte längre kan överklagas. Negativ rättskraft innebär att samma sak som redan prövats i domstol mellan två parter inte kan prövas i en ny dom. Positiv rättskraft innebär att en dom kan läggas till grund för bedömningen i ett annat mål, även om det rör sig om en annan sak. Positiv rättskraft innebär alltså att domstolen i det nya målet skall utgå från att det förhåller sig på det sätt som följer av den tidigare domen. Rättskraften är oberoende av om det som åberopas i det senare målet har prövats i det första målet eller inte.

Richard Langéen • 14 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *