Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Förbjudet dricka alkohol på allmän plats?

Är det förbjudet enligt lagen att dricka alkohol på allmän plats, t.ex. på stan? Man ser ju ibland polisen beslagta öl från personer. /Elli

Hej!

Nej, det finns inget direkt lagförbud mot att dricka alkohol på allmän plats. Detta är något som kommunerna själva får bestämma. Vissa kommuner har förbjudit alkohol på alla offentliga platser, andra förbjuder det bara vid speciella platser, t.ex. skolor. Det finns också kommuner som förbjuder alkohol på offentlig plats under vissa tider på dygnet. Kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller i din stad.

Så här skriver polisen på sin hemsida:

Vid förtäring av alkohol på offentlig plats gäller lokala föreskrifter. Varje kommun bestämmer alltså själv vilka regler som ska gälla. Observera att olika bestämmelser kan gälla för olika områden inom samma kommun. Polisen kan utfärda ordningsbot om föreskrifterna inte efterföljs.

Richard Langéen • 13 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *