Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Bryter FRA-lagen mot Europakonventionen?

Tack för ditt svar om FRA. Jag har ytterligare en fråga om detta. Jag diskuterade den här frågan med en kompis och han menade att lagen bryter mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Vad tror du om det? /Christer

Hej!

2 kap. 23 § Regeringsformen stadgar att Europakonventionen har en särställning i den svenska rättsordningen. Ingen annan lag eller föreskrift får meddelas i strid mot Europakonventionen. Konventionens ställning kan beskrivas som överordnad svensk lag, men underordnad de svenska grundlagarna. Problemet är att delar av den här frågan redan har prövats av Europadomstolen, organet som kontrollerar efterlevandet av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Se fallet Weber och Saravia mot Tyskland. Det som skiljer FRA-lagen mot den tyska motsvarigheten BND, som var under prövning i domstolen, är att trafikdatalagringen är mer omfattande i FRA. Detta skulle kunna bryta mot Europakonventionen, men jag är inte alls säker.

Richard Langéen • 13 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *