Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Bjuda omyndig på alkohol?

Är det tillåtet att bjuda, alltså inte köpa eller langa, en omyndig person på alkohol vid t.ex. en privat fest? /Morgan

Hej!

Frågan regleras av Alkohollag (1994:1738), som i 3 kap. 9 § säger att spritdrycker, vin eller starköl inte får bjudas den som inte fyllt 20 år, ”om det med hänsyn till den bjudnes ålder och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt”. Detsamma gäller i fråga om öl beträffande den som inte fyllt 18 år. Det är alltså en bedömningsfråga. Hur mogen är personen i fråga? Hur reagerar han eller hon på alkohol? Och så vidare.

Richard Langéen • 13 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *