Bjuda omyndig på alkohol?

Är det tillåtet att bjuda, alltså inte köpa eller langa, en omyndig person på alkohol vid t.ex. en privat fest? /Morgan

Hej!

Frågan regleras av Alkohollag (1994:1738), som i 3 kap. 9 § säger att spritdrycker, vin eller starköl inte får bjudas den som inte fyllt 20 år, ”om det med hänsyn till den bjudnes ålder och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt”. Detsamma gäller i fråga om öl beträffande den som inte fyllt 18 år. Det är alltså en bedömningsfråga. Hur mogen är personen i fråga? Hur reagerar han eller hon på alkohol? Och så vidare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *