Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Rättegångskostnader efter hovrättsdom?

Ponera följande: Man förlorar i tingsrätten men vinner i hovrätten. Vem betalar då rättegångskostnaderna för respektive domstol? /Magnus

Hej!

I så fall betalar motparten, alltså den förlorande parten, kostnaderna för både tingsrätts- och hovrättsprocessen enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken.

Richard Langéen • 12 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *