Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Överklaga skiljedom?

Min fråga är om det är möjligt att överklaga en tvist som bestämts med hjälp av en skiljeman? /Robert

Hej!

Skiljedomar är annorlunda än vanliga tingsrättsdomar. En vanlig dom kan överklagas på materiell grund, t.ex. på grund av en tvistig rättsfråga. Skiljedomar kan bara ”överklagas” eller ogiltigförklaras genom så kallade klandertalan och om skiljemannen har begått formella fel under processen. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”Skiljedoms ogiltighet och upphävande av skiljedom” i Lag (1999:116) om skiljeförfarande, 33 § -36 §.

Richard Langéen • 12 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *