Överklaga skiljedom?

Min fråga är om det är möjligt att överklaga en tvist som bestämts med hjälp av en skiljeman? /Robert

Hej!

Skiljedomar är annorlunda än vanliga tingsrättsdomar. En vanlig dom kan överklagas på materiell grund, t.ex. på grund av en tvistig rättsfråga. Skiljedomar kan bara ”överklagas” eller ogiltigförklaras genom så kallade klandertalan och om skiljemannen har begått formella fel under processen. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”Skiljedoms ogiltighet och upphävande av skiljedom” i Lag (1999:116) om skiljeförfarande, 33 § -36 §.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *