Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Lagligt förlänga prenumeration automatiskt?

Jag skaffade en halvårsprenumeration på en tidning, Nationell Idag, för drygt sex månader sedan. Nyligen fick jag reda på att prenumerationen förlängts automatiskt utan att jag gjort någonting. Nu hotas det med inkasso, får man verkligen göra så? /Micke

Hej!

Enligt en färsk dom från Göta hovrätt är automatisk förlängning av konsumentavtal i regel otillåtna. En kvinna hade muntligen tecknat ett avtal med Gothia Financial Group AB om ett års abonnemang avseende spärrtjänster av bland annat kreditkort. Säljaren hade under det inspelade telefonsamtalet sagt att köpet gällde ett ”årsabonnemang med automatisk förlängning och två månaders uppsägningstid”. Hovrätten konstaterade att huvudregeln är att automatisk förlängning inte ligger i konsumentens intresse och hänvisade till Rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal, som tar upp villkor som ställer krav på aktivitet från konsumentens sida. Av domen kan man helt enkelt utläsa att automatisk förlängning av avtal, så kallad negativ avtalsbindning, inte är okej om det inte ligger i konsumentens intresse att avtalet förlängs utan någon aktivitet från konsumentens sida.

I MD 2005:34 hade en kund ingått ett tidsbegränsat digital-TV-abonnemang om 12 månader, som innefattade villkoret att om uppsägning inte sker senast 30 dagar före gällande abonnemangsperiods utgång så förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget med samma uppsägningstid. Eftersom avtalet inte ålade näringsidkaren att i lämplig form och i rimlig tid påminna konsumenten innan uppsägning skulle ske samt till den i sammanhanget förhållandevis långa bindningstiden, fann Marknadsdomstolen villkoret som oskäligt. I domen står bland annat:

I vissa fall kan metoden dock vara försvarbar. Som ett exempel på en sådan situation angavs i propositionen situationen att det vid förnyelse av ett avtal som löpt en lång tid objektivt sett kunde ligga i kundens intresse att avtalet förlängdes.

Det avgörande torde alltså vara hur länge du haft din prenumeration samt om och när du fått en påminnelse om den avtalade uppsägningstiden.

Richard Langéen • 12 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *