Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Kan arbetsgivaren se belastningsregistret?

Jag undrar om en arbetsgivare kan titta om jag finns med i belastningsregistret eller kräva att jag ska visa upp det för hononm? /Per

Hej!

Frågan regleras av Lag (1998:620) om belastningsregister. Under rubriken ”Rätt att få uppgifter från registret” kan man läsa att vissa myndigheter samt du själv som individ har rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret. Däremot har arbetsgivare inte den rätten, förutom i speciella fall när det gäller ”anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott”. Sedan kan du naturligtvis välja att självmant visa upp ditt belastningsregister för en arbetsgivare, eller någon annan, men det finns inget i lagen som säger att du måste. Personligen har du rätt att få ta del av samtliga uppgifter ur registret om dig själv. Sådana uppgifter skall på begäran lämnas ut till dig utan avgift en gång per kalenderår.

Richard Langéen • 12 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *