Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Skyldig lämna blodprov vid rattfylla?

Jag undrar om jag är skyldig att lämna blodprov om jag visat positivt i ett alkotest vid en poliskontroll? /Jonas

Hej!

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är varje medborgare ”gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”. Men det finns undantag från denna regel, som får ”begränsas genom lag”, 2 kap. 12 § regeringsformen.

Blodprovstagning, eller kroppsbesiktning, regleras av 28 kap. 12 § rättegångsbalken, som säger att den som skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa kan tvingas genomgå ”undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov”.

Enligt 28 kap. 13 § 2 st. rättegångsbalken får blodprov inte tas av någon annan än en läkare eller en legitimerad sjuksköterska. Vidare får annan mera ingående undersökning endast utföras av läkare.

Richard Langéen • 2 okt-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *