Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Olagligt hänga ut pedofiler?

Jag undrar om det är olagligt att via flygblad och internet hänga ut personer som blivit dömda för sexbrott mot barn eller innehaft barnporr? /Adam

Hej!

Vad jag vet så finns det ingen praxis på detta. Men det kan vara förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken eller brott mot personuppgiftslagen (PUL), beroende på om personerna hängs ut via flygblad eller internet. Att uppgifterna är sanna behöver inte betyda att det inte är förtal att sprida informationen, men sanningshalten kan spela roll om det ”med hänsyn till omständigheterna [är] försvarligt att lämna uppgift i saken”. Då skall uppgiftsspridaren ej dömas för brott. Vid en rättegång skulle försvarssidan troligen hävda att spridningen var försvarlig för att skydda barnen. Men som sagt, frågan är osäker. För att undvika brott mot PUL måste hemsidan där uppgifterna publiceras ha ett frivilligt utgivningsbevis, som sätter personuppgiftslagen ur spel.

Richard Langéen • 29 sep-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *