Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Hets mot folkgrupp bland kompisar?

Om man skriker till exempel ”Sieg heil” inför sina polare, kan det räknas som hets mot folkgrupp? Jag har hört att det måste det ske i ett offentligt sammanhang för att kunna gå under lagen om hets mot folkgrupp? /M

Hej!

Efter en lagändring 1988 krävs inte längre att ett uttalande görs offentligen för att räknas som hets mot folkgrupp. Det räcker att uttalandet sprids. Syftet med lagändringen var bland annat försvåra även den interna verksamheten för det som lagstiftaren kallar ”rasistiska organisationer”. För att ett uttalande skall anses vara spritt måste det ha framställts inför en grupp som består av fler än ett fåtal personer och på ett sätt som varit ägnat för gruppen att uppfatta yttrandet. I RH 2000:72 dömdes en 16-årig pojke för hets mot folkgrupp sedan han på en gata i ett bostadsområde och inför ett tiotal kompisar ha skrikit just “Sieg Heil” och gjort ”nazisthälsningar”.

Så här skriver hovrätten:

Härtill kommer att yttrandet ostridigt hördes av det tiotal ungdomar som befann sig i K.L:s sällskap. Som ovan angetts omfattas numera även yttranden inom slutna sällskap av straffbestämmelsen. Denna utvidgning av straffansvaret skulle enligt hovrättens mening vara tämligen meningslös om man inte skulle räkna in de personer i sällskapet, som själva kommer med rasistiska uttalanden, i mottagargruppen för andras uttalanden.

Samtidigt säger flera rättsfall att lagen inte gäller inom den helt privata sfären. I RH 1998:77 hade en kille burit en armbindel på allmän plats. Domen är väldigt intressant eftersom han friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten. Så här skriver hovrätten.

För att så skall ha skett krävs enligt lagstiftaren att meddelandet har vidarebefordrats utanför den helt privata sfären och att det har nått ut till en grupp personer, som utgör mer än ett fåtal. Det krävs dock inte att uttalandet görs offentligen eller bland allmänheten (se prop. 1986/87:151 s. 109-110) … B.S. gick tillsammans med sina kamrater på en inte helt avsides gata i Helsingborg. Det var valborgsmässoafton och fortfarande ljust. Fotgängare och bilister kunde förväntas vara på väg mot stadens centrum för att se på valborgsmässoeldar eller fira helgen på annat sätt. Den som vid ett sådant tillfälle och på en sådan plats bär en armbindel av det aktuella slaget har inte själv kontroll över vilka personer som tar del av det meddelande som armbindeln förmedlar. Bengt S måste därför anses ha vidarebefordrat sitt meddelande utanför den privata sfären och till mer än ett fåtal personer, dvs. utanför en sådan krets av personer inom vilket ett spridande av rasistiska meddelanden inte är straffbart. Meddelandet är därför spritt i den mening som avses i 16 kap. 8 § brottsbalken och B.S. skall följaktligen fällas till ansvar för hets mot folkgrupp.

Richard Langéen • 24 sep-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *