Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Lagstöd för styrelsekrav i ideell förening?

Vad finns det för stöd för påståendet att ideella föreningar behöver ha en styrelse? /Torsten

Hej!

Det finns ingen associationsrättslig lagstiftning för ideella föreningar. Flera förslag har dock lagts fram genom åren, senast 2007 av Erik Nerep i en utredning från integrations- och jämställdhetsdepartementet. Frågan regleras därför av rättspraxis och doktrin, alltså juridisk litteratur. Du kan hitta reglerna om föreningens bildande i Hemström, Organisationernas rättsliga ställning, 7 uppl., Norstedts 2007, s 94, om stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång i NJA 1987 s 394 samt om tillsatta företrädare, alltså styrelse, i SOU 2009:29 s 283.

Richard Langéen • 18 sep-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *