Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Stryka uppgifter i patientjournal?

Av anledningar som jag inte vill ange vill jag få vissa uppgifter i min läkarjournal strukna. Är detta möjligt? /Johan

Hej!

Detta regleras nu för tiden av Patientdatalag (2008:355) och din fråga besvaras i 8 kap. 4 § under rubriken ”Rättigheter för den enskilde”. Där kan man läsa att det är Socialstyrelsen som på ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal kan besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. Förutsättningarna för detta är att 1. godtagbara skäl anförs för ansökan, 2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och 3. att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

Richard Langéen • 16 sep-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *