Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Är förundersökningen offentlig?

Om man blivit anmäld för ett brott och figurerar i utredningens förundersökning, har man då rätt att ta del av dessa uppgifter innan rättegången inleds? Jag undrar också hur lång tid en förundersökning får ta? /Arvidsson

Hej!

Nej, uppgifterna i en förundersökning omfattas av sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen. Anledningen till detta är bland annat att inte försvåra utredningen och förhindra att den misstänkte får reda vad personer i utredningen, t.ex. vittnen, sagt. Men sekretessen skall också skydda den misstänkte från att hängas ut i media eller på internet trots att han kanske är oskyldig. Sekretessen innebär också att den misstänkte inte får reda på att han är misstänkt förrän misstanken når upp till graden ”skäligen misstänkt”. Först då har han rätt att ta del av uppgifterna i förundersökningen, men bara om det kan ske utan men för utredningen, 23 kap. 18 § rättegångsbalken:

Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, skall han, då han hörs, underrättas om misstanken. Den misstänkte och hans försvarare har rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av vad som har förekommit vid undersökningen.

Det går inte att säga exakt hur länge en förundersökning får pågå, men enligt 23 kap. 4 § rättegångsbalken skall den bedrivas så ”skyndsamt omständigheterna medgiva”.

Richard Langéen • 15 sep-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *