Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Kroppsvisitierad av polis vid konsert

När jag var på en politisk konsert för ett tag sedan blev jag kroppsvisiterad. Jag hade inte gjort något och polisen kan knappast ha misstänk mig för något brott. Vad andra tillfällen har jag även blivit fotad av polisen! Min fråga är alltså under vilka omständigheter polisen har rätt att kroppsvisitera och/eller fota en person? /Andreas

Hej!

Intressant fråga. Polisen får inte bete sig hur som helst bara för att de är poliser. Din första fråga regleras av 19 § polislagen. Enligt 19 § första stycket polislagen har en polisman ”som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon” rätt att ”i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig”. Men detta får enbart ske av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand eller för att fastställa en persons identitet. Andra stycket talar om att en polisman även får kroppsvisitera någon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas ”vid brott mot liv eller hälsa” eller vid brott som innefattar ”skada på egendom”. Detta kan alltså användas som argument för att kroppsvisitera dig. Om du befinner dig på en ”politisk konsert” kanske polisen menar att du kan ha vapen på dig för att attackera politiska antagonister. För ett vapen som kan användas för att skada en annan människa säger lagparagrafen att det bara behöver ”antas” att du har ett sådant föremål på dig. För vapen som kan användas vid brott mot egendom måste någon peka ut dig för att polisen ska få kroppsvisitera dig.

Frågan om fotografering regleras av 28 kap. 14 § rättegångsbalken, som medger fotografering av den som är anhållen eller häktad. Däremot får en person som är misstänkt för brott enbart fotograferas om brottets straffskala innefattar fängelse.

Richard Langéen • 21 jul-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *