Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Muta någon av misstag?

Kan man göra sig skyldig till mutbrott även om man inte hade uppsåt att muta, till exempel att man slänger in några hundralappar extra för att få en viss tjänst utförd? /Olof

Hej!

Huvudregeln i brottsbalken är att ett brott måste begås uppsåtligen. Undantag görs bara om det står så i lagtexten, t.ex. att ett brott kan begås av culpa, dvs. vårdslöshet. Om du mutar någon begår du bestickning enligt 17 kap. 7 § brottsbalken. Bestickning kräver dock uppsåt och det är åklagarens uppgift att bevisa att du hade det när du “slängde in” de extra hundralapparna.

Richard Langéen • 17 jun-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *