Muta någon av misstag?

Kan man göra sig skyldig till mutbrott även om man inte hade uppsåt att muta, till exempel att man slänger in några hundralappar extra för att få en viss tjänst utförd? /Olof

Hej!

Huvudregeln i brottsbalken är att ett brott måste begås uppsåtligen. Undantag görs bara om det står så i lagtexten, t.ex. att ett brott kan begås av culpa, dvs. vårdslöshet. Om du mutar någon begår du bestickning enligt 17 kap. 7 § brottsbalken. Bestickning kräver dock uppsåt och det är åklagarens uppgift att bevisa att du hade det när du “slängde in” de extra hundralapparna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *