Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Olaga intrång smita in på krog?

Jag hoppade in över ett staket in till en krog/uteställe igår och blev tagen av vakten. De tog ut mig därifrån och jag fick lämna personuppgifter. De sa att det var ”olaga intrång” och att de skulle skicka en böter på 500 kr till mig. Min fråga är om man kan få en prick i registret eller vad det kallas för för detta? Jag är 20 år och det var 18-års gräns på stället. Det var ingen polis inblandad utan bara en vakt som tog mina uppgifter, har de rätt att ens skicka böter? /Måns

Hej!

Du har inte gjort dig skyldig till olaga intrång. Brottet olaga intrång regleras i 4 kap. 6 § 2 st. brottsbalken, som säger att ”intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter”. Olaga intrång gäller alltså för privata utrymmen och inte allmänna platser, som en krog är. Du är inte heller skyldig att uppge personuppgifter för en krogvakt. Därmed inte sagt att det du gjort är lagligt. Att smita in på en krog räknas som ”bedrägligt beteende” och definieras i 9 kap. 2 § 2 st. brottsbalken. Lagrummet säger att den som ”begagnar sig någon av husrum, förtäring, transport, tillträde till föreställning eller annat dylikt, som tillhandahålles under förutsättning av kontant betalning, och gör han ej rätt för sig, dömes, vare sig han vilseleder någon eller ej, för bedrägligt beteende”. Påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader. Krogen har dock ingen rätt att agera domstol och skicka ut böter till dig. De måste göra en polisanmälan. Gör de ingen anmälan och blir du inte dömd kan du inte få någon prick i straffregistret. Det spelar ingen roll hur gammal du är, det är likväl olagligt att smita in på krogar.

Richard Langéen • 11 jun-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *