Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Oavsiktligt köp av narkotikapreparat

Vad skulle hände om man köpte ett preparat utan att vara medveten om att det är narkotikaklassat enligt lagen? Kan man dömas för narkotikabrott trots okunskapen? /Alex

Hej!

Enligt 1 § narkotikastrafflagen skall den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Enligt 3 a § skall den som av grov oaktsamhet begår samma gärning dömas för ”vårdslöshet med narkotika” till böter eller fängelse i högst ett år. Eftersom du inte haft uppsåt att köpa narkotika är alltså frågan om du varit grovt oaktsam. Denna bedömning kan bl.a. bero på vilket narkotikaklassat ämne det handlar och hur mycket och hur lättillgänglig information det finns om preparatet.

Richard Langéen • 9 jun-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *