Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Rätt att döda kidnapparna?

Ponera att jag blir kidnappad av en eller flera personer. Har jag då rätt att döda enligt nödvärnsrätten för att ta mig fri? /Pelle

Hej!

Ovanlig fråga. Rätten till nödvärn föreligger mot ett ”påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom”. Detta kan du läsa i 24 kap. 1 § brottsbalken. En kidnappning, eller i lagens mening ett olaga frihetsberövande, är tvivelsutan ett brottsligt angrepp på person. Du har alltså rätt att försvara/värna dig mot kidnapparna. Detta innebär dock inte att du har rätt att döda dem. Det våld du har rätt att använda skall stå i proportion till det våld eller hot om våld som du utsätts för. Lagtexten talar om att våldet inte får vara ”uppenbart oförsvarligt”.

Det finns dock en utökad nödvärnsrätt, en så kallad ”nödvärnsexcess”. Enligt 24 kap. 1 § brottsbalken skall personen trots övervåld gå fri från ansvar ”om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig”. I praxis har nödvärnsexcess använts när det förelegat en väldigt kritisk situation och skulle möjligen kunna åberopas vid ett olaga frihetsberövande. Nödvärnsexcess åberopades t.ex. i Rödebyfallet, där en trängd pappa sköt ihjäl en 15-årig pojke.

Richard Langéen • 3 jun-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *