Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Häleri på Tradera-auktion?

Vad händer om jag lägger ett lågt och vinnande bud på en Tradera-auktion och varan senare visar sig vara stulen. Kan jag dömas för häleri då? /Calle

Hej!

Förmodligen inte. Enligt 9 kap. 6 § brottsbalken begår du häleri om du ”tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott”. Men du måste ha uppsåt till brottet. Är du i god tro kan du alltså inte dömas. Däremot säger 7 § att du kan dömas för häleriförseelse om du ”hade skälig anledning att anta att brott förelåg”. Frågan är alltså vad du visste om auktionen innan du budade.

Richard Langéen • 11 maj-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *