Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Försöka använda annans kreditkort

En av mina kompisar hittade ett kreditkort på golvet på en krog i lördags. Dum som han var försökte han använda kortet men blev avslöjad. Han kunde dock smita därifrån. Min fråga är helt enkelt om min kompis har gjort något brottsligt? /Anna

Hej!

Din kompis har förmodligen gjort sig skyldig till försök till bedrägeri. Bedrägeri är ett brott som begås när en person ”medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är”. På försöksstadiet kan brottet ge upp till två års fängelse. Det är dock inte särskilt troligt att din kompis skulle få en så hård påföljd om han åtalades. Påföljden beror på omständigheterna.

Se vidare 9 kap. 1 § och 11 § samt 23 kap. 1 § brottsbalken.

Richard Langéen • 9 maj-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *