Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Lämna tillbaka upphittad plånbok?

Jag hittade en plånbok, eller ett sånt här metalletui för bankkort, på bussen igår. Nu undrar om jag är skyldig att lämna tillbaka den och vad som händer om jag inte gör det? /Emil

Hej!

Ja, du är skyldig att lämna tillbaka plånboken. Frågan regleras av Lag (1938:121) om hittegods. Enligt 1 § skall var och en som hittar något ”utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet hos polismyndighet”. Andra meningen säger dock att du även har rätt att lämna tillbaka plånboken direkt till ägaren om du vet vem han eller hon är. Detta torde inte vara något problem eftersom en plånbok oftast innehåller tydliga identitetshandlingar. Enligt 5 § och 10 kap. 8 § brottsbalken kan du dömas för fyndförseelse till böter om du inte lämnar tillbaka plånboken inom skälig tid, vanligtvis en vecka.

Richard Langéen • 7 maj-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *