Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Förfogande av samägt hus

Jag och en kompis äger ett hus tillsammans. Han förfogar över undervåningen och jag har ovanvåningen. Nu vill han bedriva en näringsverksamhet som jag vet kommer vara störande för mig. Finns det något lagligt hinder för honom att förfoga över undervåningen som han vill? /Mattias

Hej!

Ja, det finns ett lagligt hinder eftersom ni äger fastigheten tillsammans. Frågan regleras av samäganderättslagen och enligt 2 § så erfordras samtliga delägares samtycke ”för förfogande över det samfällda godset”.

Richard Langéen • 28 apr-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *