Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Ansvarig om hund biter inbrottstjuv?

Vad skulle hända om någon bröt sig in i mitt hus och blev attackerad av min hund? Skulle jag bli skadeståndsskyldig gentemot skurken? /Lucas

Hej!

Ja, det är möjligt men ändå ganska orimligt eftersom tjuven bryter sig in i din bostad. Enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter så har du dock ett strikt ansvar för din hund. Detta innebär att du i princip alltid är ansvarig för vad hunden gör. Lagen gör bara uttryckliga undantag för skador som orsakas av en tjänstehund, t.ex. en polishund, ”om den skadelidande har betett sig på ett sådant sätt att det har varit motiverat att ingripa mot honom eller henne”. Möjligen skulle skadeståndet jämkas enligt 6 Kap 1 § skadeståndslagen eftersom den skadelidande varit medvållande.

Richard Langéen • 15 apr-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *