Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Fel i DVD-spelare efter två år

Jag köpte en DVD-spelare för drygt två år sedan. Nu har den gått sönder. Har jag rätt att få en ny spelare av affären jag köpte den av? /Mange

Hej!

Frågan regleras av konsumentköplagen. Enligt 16 § skall varan i fråga om ”art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning” stämma överens med vad som följer av avtalet. Enligt 20 § skall frågan om varan är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Ett fel som uppstår inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses (presumeras) ha funnits vid avlämnandet, ”om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art”. Efter sex månader är det du som måste bevisa att felet fanns vid avlämnandet. Enligt 23 § har du rätt att reklamera varan inom tre år från köpet. Det handlar alltså mycket om en bevisfråga och vad som orsakat felet.

Richard Langéen • 7 apr-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *