Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Vad krävs för att räknas som sambor?

Jag undrar om min kille räknas som sambo enligt lagen. Han har bott hos mig ett tag men han är t.ex. fortfarande folkbokförd på en helt annan adress? /Veronika

Hej!

Frågan regleras av rättspraxis samt sambolagen och dess förarbeten. Enligt 1 § sambolagen avses med sambor ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. I RH 2005:34 ansågs två personer vara samboende, alltså sambor, trots att de bara hade levt tillsammans i elva veckor. Det var andra omständigheter som avgjorde. Paret hade t.ex. i ”relativt stor omfattning haft gemensam ekonomi rörande fastigheten”.

Så här motiverade tingsrätten sin dom:

I sambolagens förarbeten anges som krav för samboförhållandet att samboendet skall ha en viss varaktighet eller i vart fall vara tänkt att ha det. Fråga skall vara om en inte alltför kort förbindelse. Om någon av parterna är folkbokförd på annan adress än den där paret bor krävs att en helhetsbedömning visar att de har en gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll och att detta förhållande varat en inte alltför kort tid. Ett riktmärke kan vara att de har bott tillsammans i minst sex månader. Andra omständigheter, till exempel förekomsten av gemensamma bankkonton och liknande eller ett inbördes testamente, kan ge anledning till att godta en kortare tids sammanboende.

Det är alltså en helhetsbedömning av er relation och era levnadsförhållanden som kommer avgöra om du och din kille är sambor enligt lagen.

Richard Langéen • 5 apr-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *