Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Besittningsskydd för andrahandsgäst

Om jag hyr ut min bostadsrätt i tre år, vad har hyresgästen för besittningsskydd och vad har jag för möjlighet att få tillbaka lägenheten om jag vill fortsätta bo i den eller sälja den? /Tor

Hej!

Din hyresgäst kommer få besittningsskydd efter två år. Detta kan du läsa i 12 kap. 45 § jordabalken. För att bryta besittningsskyddet måste du ha ett giltigt skäl. Dessa räknas upp i 46 §. Du skulle kunna åberopa punkt sex, som gäller om ”avtalet avser en lägenhet som upplåtits av någon som innehade den med bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt samt bostadsrättshavaren har sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta”. Att du vill flytta tillbaka in i lägenheten är oftast ett giltigt intresse. Likaså att du vill sälja lägenheten. Man kan alltså säga att en andrahandshyresgäst har ett ganska begränsat besittningsskydd.

Richard Langéen • 5 apr-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *