Jur kand Richard Langéen

En blogg om juridik, politik och historia

Tillstånd för att ha inneboende?

Min hyresvärd påstår att man måste ha tillstånd av honom för att få ha en inneboende i sin lägenhet? Stämmer detta och vilka åtgärder kan han i så fall vidtaga mot mig? /Marcus

Hej!

Nej, det stämmer inte, du behöver inte ha något som helst tillstånd för att ha en inneboende i din lägenhet. Det enda som krävs är att din inneboende, precis som du själv, inte stör dina grannar. Detta följer av 25 § jordabalken:

När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Richard Langéen • 3 apr-2009


Tidigare artikel

Nyare artikel

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *